Wanneer u ernstig ziek bent geweest als gevolg van het coronavirus, dan heeft u baat bij intensieve revalidatie na corona. Ook als u niet opgenomen bent geweest in een ziekenhuis, kan de begeleiding door een fysiotherapeut noodzakelijk zijn, omdat u langdurig inactief bent geweest. Daarom is het van belang om na herstel van het virus snel te starten met de corona revalidatie. COVID-19 fysiotherapie kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan het herstel. Daardoor kunt u uw dagelijkse bezigheden snel hervatten.

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

  • Vermoeidheid
  • Verlies in spierkracht
  • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Wat krijg je vergoed?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

  • Fysiotherapie en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn of haar zorgverzekering.

Back To Top