Afwezigheid van de fysiotherapeut: Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zullen wij proberen om in samenspraak met u de continuïteit van de behandeling te waarborgen door vervanging te regelen.

Verslaglegging: conform de richtlijnen van onze beroepsgroep houden wij uw behandelend arts en de huisarts op de hoogte van uw gezondheidsprobleem. Indien u bezwaar heeft tegen deze rapportage dient u dit aan te geven bij uw fysiotherapeut.

Niet tevreden? Wij horen het graag: Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Indien u een klacht heeft over de behandeling of bejegening van uw fysiotherapeut of andere personeelsleden dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut. Meer informatie vindt u op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid in de praktijk kan worden opgelost dan kunt u via het meldformulier klachten een klacht in dienen bij de klachtencommissie waarvan wij lid zijn. Zij schakelen dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris om de klacht te beoordelen. De formulieren zijn in de praktijk verkrijgbaar.

Privacyvoorwaarden: Lees onze uitgebreide privacyvoorwaarden.

Back To Top